Termy Szaflary Gorący Potok baseny termalne Gazdówka Zbójnicka

Regulamin


1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
2. Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłosić.
3. W przypadku nie określenia czasu pobytu przez najmującego przyjmuje się, że pokój wynajęty został na jedną dobę.
4. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00.
5. Osoby odwiedzające naszych Gości proszone są o opuszczenie pokoi hotelowych przed godz. 22:00.
6. Zachowanie Gości korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób. Obiekt może odmówić przyjęcia Gości w stanie nietrzeźwym lub zakłócających swoim zachowaniem spokój innych Gości.
7. Ośrodek nieodpłatnie oddaje w użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza do własnego, osobistego użytku odbiornik  telewizyjny.
8. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z ich winy lub z winy odwiedzających ich osób.
9. Przed każdorazowym opuszczeniem Ośrodka prosimy o zamknięcie okien i drzwi pokoju. Za zgubienie klucza obowiązuje opłata 50 zł.
10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialność za kosztowności, pieniądze i inne przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju hotelowym.
11. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, bądź utratę samochodu lub innego pojazdu mechanicznego pozostawionego na hotelowym parkingu.
12. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa (na jego koszt). W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.
13. Na życzenie Gości całkowita wymiana bielizny pościelowej dokonywana jest po czwartym noclegu.
14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie zezwala się na używanie w pokojach hotelowych własnych: żelazek, grzałek, grzejników itp.
15. W przypadku zauważenia pożaru należy o tym fakcie powiadomić bezzwłocznie gospodarza lub innego pracownika Obiektu, a następnie ewakuować się zgodnie z oznaczeniami ewakuacyjnymi wskazującymi kierunki dojść i wyjść ewakuacyjnych.
16. W całym Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Palenie jest dozwolone na zewnątrz Ośrodka lub na balkonie.
17. Obiekt może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu nie posiadającego cech bagażu osobistego.
18. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która nie stosuje się do zaleceń niniejszego Regulaminu.